Data:
od: 24-11-2023 godz. 16:00 do 10-12-2023 godz. 23:59

Zdarzenie:

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Data:
od 15-12-2023 godz. 16:00

Zdarzenie:

Informacja w systemie o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 02-01-2024 godz. 08:00 do 08-01-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

1. Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus). Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę.

oraz

2. Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie: - karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami - potwierdzenie opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.

Data:
od 10-01-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Publikacja (w systemie) listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę udziału. Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Data:
od 10-01-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Publikacja wolnych miejsc.

Szkoły/placówki specjalne

Sposób pierwszy

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone w systemie zgłoszeń

Data:
od: 24-11-2023 godz. 16:00 do 10-12-2023 godz. 23:59

Zdarzenie:

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Data:
od 15-12-2023 godz. 16:00

Zdarzenie:

Informacja w systemie o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Data:
od: 02-01-2024 godz. 08:00 do 08-01-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami - potwierdzenie opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.

Złożenie karty w szkole/placówce specjalnej jest warunkiem udziału w Akcji.

Data:
od 10-01-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Publikacja (w systemie) listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę udziału.Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Data:
od 10-01-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Publikacja wykazu wolnych miejsc

Sposób drugi

Rodzic/opiekun prawny wypełnia papierową wersję karty kwalifikacyjnej.

Data:
od: 27-11-2023 godz. 08:00 do 08-12-2023

Zdarzenie:

1. Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę kwalifikacyjną. Kartę można pobrać z systemu lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), która organizuje Akcję.

2. Rodzic/opiekun prawny składa kartę kwalifikacyjną (jedna karta na jeden turnus) w szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), która organizuje Akcję.

Data:
od 15-12-2023 godz. 16:00

Zdarzenie:

Ogłoszenie informacji w systemie o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 02-01-2024 godz. 08:00 do 08-01-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Złożenie potwierdzeń opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat w każdej szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), do której kandydat został zakwalifikowany po złożeniu karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus)

Złożenie karty w szkole/placówce specjalnej wraz załącznikami jest warunkiem udziału w Akcji.

Data:
od 10-01-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Publikacja (w systemie) listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę udziału.Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Data:
od 10-01-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Publikacja wykazu wolnych miejsc

Rekrutacja na wolne miejsca

Data:
od 11-01-2024 godz. 08:00

Zdarzenie:

Zapisy na wolne miejsca w godzinach ustalonych w danej szkole/placówce.

Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami. Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.